INFORMACJE PRAWNE

Bernadeta z Lourdes

Spektakl muzyczny

Strona bernadettedelourdes.fr to oficjalna strona spektaklu muzycznego „Bernadeta z Lourdes”, którego premiera odbędzie w 2019 r. w Lourdes.

PRODUKCJA: BERNADETTE DE LOURDES
60 rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne-Billancourt
SIRET 840 532 964 000 11
RCS Nanterre 840 532 964 – APE 5920Z

Strona jest hostowana we Francji na serwerach spółki PHPNET
Adres www: www.phpnet.org

Adres pocztowy: 97-97 bis rue du Général Mangin – 38100 Grenoble
Nr telefonu: +33 (0)4 82 53 02 10

PROJEKT: 

SERAFI Infographie

www.serafi.fr
REDAKCJA I TREŚCI:

BERNADETTE DE LOURDES & SERAFI
PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH:
Zgodnie z przepisami ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, plików elektronicznych i swobód obywatelskich, automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które może być realizowane na tej stronie, będzie podlegać zgłoszeniu do francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL).

Obecnie jedynymi danymi osobowymi są dane subskrybentów newslettera. Zgodnie z przepisami ustawy nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o ochronie osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych o charakterze osobowym, zmieniającej ustawę nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą informatyki, plików elektronicznych i swobód obywatelskich opublikowaną w Dz. U. z 7 sierpnia 2004 r., informujemy, że dane te pozostaną ściśle poufne.

Prawo dostępu, prawo do modyfikacji, do sprostowania i usuwania danych można egzekwować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: contact@bernadettedelourdes.fr