OBIETNICA

Niezwykła historia

BERNADETA Z LOURDES to historia fascynujących i inspirujących objawień maryjnych, których świadkiem jest młoda Bernadeta SOUBIROUS. Dzięki oficjalnym doniesieniom możemy odtworzyć przygodę Bernadety i uczynić z niej wzruszające i jednoczące przedstawienie.

Korzystając z autentycznych dokumentów, przypomnimy jej spotkania z komisarzem JACOMETEM, z księdzem PEYRAMALE’EM, z cesarskim prokuratorem z Lourdes, Vitalem DUTOUREM, z Louisem VEILLEUX, z biskupem LAURENCE’EM, z siostrami TARDHIVAIL itd.

Pokażemy jej rodzinę, jej spotkanie z Maryją, jej spokojną i pełną pokory obronę swoich relacji przed sceptycyzmem dorosłych. Jej drogę nastolatki, nieróżniącej się w żaden sposób od innych, która będzie zmuszona postarać się wytłumaczyć to wyjątkowe i niepokojące doświadczenie.

Za sprawą muzyki Grégoire’a i reżyserii Serge’a Denoncourta, autorzy tekstów, Lionel Florence i Patrice Guirao, pozwolą nam zgłębić rozterki targające sumieniem różnych protagonistów.

W ciągu całej jej historii będziemy przenosić się z komisariatu policji do groty, z rodzinnego lochu do prezbiterium i spróbujemy wraz z nią nieco lepiej zrozumieć to, co się jej przytrafia.

„Najlepszym dowodem objawienia jest sama Bernadeta.” [ksiądz POMIAN]